Posts Tagged ‘wzywanie pomocy’

1. Telefon na pogotowie -numer 999 lub 112 (CB radio kanał 9)

Dzwoniąc należy podać następujące informacje:

 •  Gdzie? – Możliwie szczegółowo informujemy, gdzie znajduje się poszkodowany/ gdzie miał miejsce wypadek itp.
 •  Co się stało? – Pokrótce informujemy o tym, jaki charakter miał wypadek, np. że doszło do wypadku komunikacyjnego lub podejrzewamy porażenie prądem itp.
 • Ilu jest poszkodowanych?
 •  W jakim stanie są poszkodowani? (czy są przytomni, jakie mają urazy)
 • Jaka pomoc została udzielona?
 • Przedstawiamy się i ewentualnie podajemy numer z jakiego dzwonimy.

Inne istotne numery:
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
601-100-300 TOPR
985, 601-100-300 GOPR
601-100-100 WOPR

WAŻNE:

Poczekaj na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Nie odkładaj słuchawki pierwszy.

2. Wzywanie pomocy w górach:

 • wołanie o pomoc
 • korzystanie z Międzynarodowego Kodu Górskiego:
  – wezwanie pomocy: 6 sygnałów świetlnych (latarką) lub dźwiękowych (gwizdkiem) co 10 sekund, minuta przerwy
  – odpowiedź na wezwanie: 3 sygnały co 20 sekund, minuta przerwy
 • wysłanie posłańca
 • wbicie w ziemię skrzyżowanych nart
 • użycie rac ( w nocy) lub świec dymnych wciągu dnia:
  – wezwanie pomocy  –  raca czerwona
  –  odpowiedź na wezwanie – zielona
 • sygnały dla śmigłowca:
  – pomoc potrzebna (Yes) – uniesienie rąk w górę   (a nie machanie nimi!)
  – pomoc nie potrzebna (No) – uniesienie prawej ręki w górę, opuszczenie ręki lewej

3. Wzywanie pomocy na wodzie:

 • nadanie sygnały „mayday” przez radio
 • nadanie sygnału „SOS” alfabetem Morse’a  …—…
 • zawieszenie na maszcie koła lub kamizelki ratunkowej
 • rozpalenie ognia na pokładzie (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa!)
 • zataczanie kół latarką
 • bicie w dzwon
 • użycie flag
 • powolne podnoszenie i opuszczanie rąk
Reklamy